Målgruppsanpassad kommunikation

Målgruppsanpassad kommunikation

Utgå alltid från mottagaren i din kommunikation. Syftet med dina texter är ju att de ska läsas av någon, och texterna existerar alltid i ett givet sammanhang som påverkar hur ditt budskap tas emot.

Holistisk kommunikation hjälper dig med målgruppsanalys. Här följer lite information om några områden som är viktiga att titta närmare på:

Förkunskaper

Bilda dig en uppfattning om vad dina målgrupper har för förkunskaper – både i fråga om innehållet du vill kommunicera och om mottagarnas möjligheter att ta till sig språket i dina texter.

Hur kommunicerar man inom målgruppen?

Skapa förståelse för hur man pratar med varandra inom målgruppen. Det kan ge värdefulla ledtrådar till hur du kan anpassa din egen kommunikation till dem.