Texter för bättre användarupplevelser

Texter för bättre användarupplevelser

Behöver du hjälp med att sätta rätt ord på rätt plats i dina gränssnitt?
Eller kanske designa en mysig tonalitet som får dina användare att trivas?

Det finns många strategier för att använda text till att skapa bättre upplevelser för dina användare. Här följer några områden som Holistisk kommunikation jobbar med:

Kortare texter

En kortare text har större chans att bli läst än en lång. Det kortare texten är mer tillgänglig och överblickbar. Om du lyckas fånga läsarens uppmärksamhet så kan hen klicka vidare för att läsa mer utförligt innehåll.

Det viktigaste först

Du har oftast kort tid på dig att fånga användarens uppmärksamhet. Vad är det dina användare absolut måste läsa? Gör prioriteringar – kill your darlings – och placera det viktigaste innehållet först i texten. Det ger en direkt och effektiv kommunikation.

Rätt tonalitet

Med rätt tonalitet kan man förgylla användarupplevelsen. Trots att vi egentligen kommunicerar med mjukvara när vi använder en app eller besöker en webbplats så kan vi uppleva det som att vi interagerar med en personlighet. En väldesignad röst och tonalitet ger en bättre dialog mellan din verksamhet och dina användare.

Logisk gruppering

Gruppera information logiskt för att förenkla för användaren. Det kan gälla hur du grupperar information i form av knappar och textfält. Det gäller också den övergripande informationsarkitekturen på din webbplats. Vilken typ av information finns var och vilka relationer finns mellan dem?

gruppera

Klarar du dig med det visuella?

En bra webbplats eller app klarar sig sällan på enbart snygg visuell design. Du behöver oftast kommunicera med dina användare genom ord för att de ska kunna orientera sig i gränssnittet och utföra aktiviteter. Genom orden ger du också din verksamhet en personlighet och röst som användaren kan vägledas av och interagera med.

Texter kan spela en viktig roll i att göra det så enkelt som möjligt att orientera sig och navigera på en webbplats. Med genomtänkt mikrocopy vägleder du användaren i gränssnittet och genom webbplatsens struktur. Rätt ord på rätt plats guidar genom olika flöden, som exempelvis en köpprocess eller när man registrerar sig som medlem på en sajt. Texterna är med andra ord en viktig del i interaktionsdesignen.